UFABETWINS “ก้องศักด” เปิด We Run Phuket ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

UFABETWINS กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือจังหวัดภูเก็ต กระตุ้นเศรษฐกิจป่าตอง จัดกิจกรรมวิ่ง คอนเสิร์ต Expo

กีฬา พร้อมมหกรรมอาหาร ตามมาตรฐานสาธารณสุข พร้อมเป็นต้นแบบกับ 10 จังหวัดต่อไป เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดงานแถลงข่าวจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านกิจกรรม We Run Thailand : We Run Phuket

ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ใน 2 ระยะทางวิ่ง คือ วิ่งชายหาด 3 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร ขณะเดียวกันจะนำกิจกรรมอื่นๆ มาบูรณาการ ได้แก่ สปอร์ตเอ็กซ์โป มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ Whal & Dolph, Polycat และ ก้อง สหรัฐ และมหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และ OTOP

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายจาก ศบค.ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเรียกความมั่นใจด้านความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด covid-19 ให้กับจังหวัดระยอง

ภายใต้ชื่อ “Run Rayong” เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิ่ง มีมาตรฐานผ่านการประเมินทุกด้านจากกรมอนามัย และกรมควบคุมโร และยังสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีนโยบายให้นำรูปแบบลักษณะเดียวกับ “รันระยอง”

ไปดำเนินการจัดในสนามแข่งขัน 6 ภาคที่เป็นหัวเมืองท่องเที่ยว เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา เป็นต้น และบูรณาการเพิ่มกิจกรรมด้านสปอร์ตเอ็กซ์โป และมินิคอนเสิร์ต รวมทั้ง มหกรรมอาหารเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมขยายวงมากขึ้น โดยมีแนวคิดดำเนินการเป็นซีรีย์ 6 ภาค ทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ

UFABETWINS

We Run Thailand ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะนำร่องเป็นที่แรก ในชื่อ We Run Phuket การดำเนินกิจกรรม We Run Phuket จะจัดการแข่งขันตามคู่มือการจัดการแข่งขันวิ่งบนถนน ซึ่งประกาศโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้มาตรฐานของ World Athletic และจัดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการอย่างเต็มระบบ และเคร่งครัดในทุกหัวข้อของการดำเนินงาน ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนในวงกว้างและได้คลี่คลายลงไปมากแล้ว ถึงแม้ปัจจุบันนี้ป่าตองและจังหวัดภูเก็ต จะปลอดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว

แต่ภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองป่าตอง ยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 และเป็นที่น่ายินดีของเมืองป่าตองที่เมืองป่าตองจะเป็นต้นแบบการจัดงาน We Run Thailand ให้จังหวัดอื่นๆ อีกต่อไป และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันสร้างและผลักดันโครงการ

We Run Thailand นี้ และเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมต่างๆ กลับมามีบทบาท ภายใต้การดำเนินงานแบบมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองป่าตองพร้อมยินดีต้อนรับและรับรองนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดทุกคนดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทาง

UFABETWINS

กาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากเดิมกระแสการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นกีฬามวลชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่สร้างงาน สร้างสุขภาพ และสร้างรายได้ ที่ผ่านมาการวิ่งในประเทศไทยมีจำนวนนักวิ่งเพิ่มถึงกว่า 20 ล้านคน และได้ทำให้อีเว้นท์งานวิ่งผุดขึ้นมาเฉลี่ย 200 – 250

งานต่อเดือน หรือประมาณ 3,000 งานในปี 2562 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ที่ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยถึงแม้ปัจจุบันนี้จะปลอดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แล้วก็ตาม ในสถานการณ์นี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่แน่ชัด มนุษย์เราจึงต้องปกป้อง

ตัวเองด้วยการออกกำลัง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และเป็นผลดีที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญและเกิดนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั่วประเทศให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และสร้างความมั่นใจให้กับจังหวัดนั้นๆ นำพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาผ่านการ

ออกกำลังกายและการบูรณาการรวมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอื่นมารวมไว้ และคาดหวังว่างานดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านเศรษฐกิจ และเป็นต้นแบบให้กับงานวิ่งอื่นๆ ต่อไปได้ สำหรับ กิจกรรม We Run Thailand : We Run Phuket จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ณ ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

เปิดเข้าร่วมงานฟรี !!! เพียงแค่กดสมัคร เปิดรับสมัครได้ที่ www.runningconnect.com/event/PKT2020 ระยะทาง 3K รับนักวิ่งจำนวน 2,000 คน และ ระยะทาง 10K รับนักวิ่งจำนวน 2,000 คน

เพิ่มเติม  >>> UFABETWINS

คลิกเลย  >>> https://www.delegationlorraine.org