UFABETWINS วิวขั้นเทพ! “พิพัฒน์” สั่งลุย จัดแข่งวิ่งเทรล ซีรีส์พัทลุง ตั้งเป้าบูมท่องเที่ยว ฟื้นเศรษฐกิจ

UFABETWINS กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่ำ เตรียมจัดการแข่งขัน Utra Trail Thailand 2020 Series #01 Phatthalung เปิดซีรีส์เส้นทางที่นักวิ่งจะ

ได้สัมผัสครบทุกรสชาติ ทั้งบรรยากาศวิถีชีวิต ทุ่งนา ป่าเขา ถ้ำลึกลับ และความสวยงามของป่าใต้ บรรยากาศความสวยงามกลางสายหมอกทิวเขาบรรทัด ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 สมัครเข้าร่วมแข่งขันวิ่งได้ที่

https://www.runwannabee.com/uttp2020 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานจัดการแข่งขัน Utra Trail Thailand 2020 Series #01 Phatthalung พร้อมตั้ง

เป้าดึงนักวิ่งจากทั่วประเทศร่วมแข่งขัน บูมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่าย

กีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ปัจจุบันค่ำนิยมการ

ดูแลสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น และหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมคือ การแข่งขันวิ่ง ซึ่งในแต่ละครั้ง มีผู้ร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่การจัดการแข่งขันสูง เช่น บุรีรัมย์มาราธอน มีผู้ร่วม

UFABETWINS

แข่งขันทุก ๆ ปี โดยประมาณอยู่ที่หลักหมื่นคน” “ปัจจุบัน มีการแข่งขันวิ่งอีกประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น คือ การแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ หรือ การแข่งขันวิ่งเทรล ซึ่งผมมองว่า การจัดการแข่งขันในแต่ละ

ครั้ง สามารถดึงคนต่างถิ่นหรือนักกีฬาจากต่างท้องที่ เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดที่จัดการแข่งขันได้เป็นจำนวนมาก เกิดการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล จึงเห็นควรให้จัดการแข่งขันวิ่งเทรลในพื้นที่ที่

ต้องการ การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังตอบรับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีได้อีกทางหนึ่งด้วย” “จังหวัดพัทลุงเอง เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวยงาม หลากหลาย และเป็นจังหวัดเมืองรองด้าน

การท่องเที่ยว จึงเห็นควรว่าให้มีการผลักดันให้เกิดสนามการแข่งขันเทรลระดับนานาชาติขึ้น เพื่อดึงนักวิ่งจากทั่วประเทศให้มาแข่งขันในสนามใหม่ มีความน่าตื่นเต้น และมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ เมื่อนักวิ่งมาแข่งขัน

แล้ว เกิดผลพลอยได้ด้านการท่องเที่ยวแก่พื้นที่ได้อีกด้วย” ด้าน นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย ผมได้ทำการประสานมายังหน่วย

งานที่รับผิดชอบ และได้ให้แนวคิด ว่า อยากที่จะพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ตอบรับกับประเภทการแข่งขันวิ่งเทรล ที่ต้องวิ่งผ่านภูมิประเทศจริง มีความท้าทาย และมีความ

สวยงาม ทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนในพื้นที่ และในการแถลงข่าวครั้งนี้ กระผมก็เลือกสถานที่ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นสนามแข่งเทรลของพัทลุงได้เป็นอย่างดี อย่างที่ท่านจะเห็นได้ว่ามีวิวภูเขา

สวยงามจากด้านหลังของเรา และในพื้นที่สนามแข่งขัน ก็มีที่พักที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น ควนนกเต้น ซึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกที่สวยงาม และมีที่พักอื่น ๆ รอบ ๆ บริเวณในบรรยากาศ

ธรรมชาติ ท่ามกลางทิวเขาของเขาบรรทัด กระผมอยากจะฝากให้สื่อมวลชนทุกท่านช่วยกันประชำสัมพันธ์การแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายการใช้กีฬาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวต่อไป ขณะที่ นายกู้เกียรติ

วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬาด้านการท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism ซึ่งเป็นไปตำมนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ากำรกระทรวงท่องเที่ยวและ

กีฬา เรื่องการใช้กีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวพอดี ผมในฐานะเจ้าเมือง จึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์การแข่งขันนี้ โดยทางจังหวัดพัทลุงได้มีการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนด้าน

บุคลากรและความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานไปยังเจ้าของพื้นที่อย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่ำ กำลังพลตำรวจจากภูธรจังหวัด

UFABETWINS

พัทลุง ตำรวจจราจร ตำรวจท่องเที่ยว แพทย์จากโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กำลังพลต่าง ๆ เช่น อส. อพปร. จากหน่วยงานในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่

สื่อสารจากสมาคมวิทยุสมัครเล่น เจ้าหน้ากู้ภัย กู้ชีพต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่านประกาศคำสั่งจังหวัดพัทลุง และการประสานงานร่วมจากผู้จัด และภาคเอกชน ซึ่งจะมีการประชุมภาพรวมในวันที่ 19

สิงหาคมนี้อีกทั้งยังได้รับความมือจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงในด้านข้อมูลที่พัก และการรองรับนักท่องเที่ยวหรือนักกีฬาที่จะเข้ามาในจังหวัดพัทลุงอีกด้วย จังหวัดพัทลุงจึงมีความยินดีต้อนรับ

และมีความพร้อมเป็นอย่างมากต่อการจัดการแข่งขันในครั้งนี้และในฐานะจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองและจังหวัดท่องเที่ยวด้านกีฬา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาที่มาถึงที่แล้ว จะไม่พลาดที่จะท่องเที่ยวเยี่ยมชม

ความสวยงามของจังหวัดของเราครับ ด้าน นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย มีตอบรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ใน

เรื่องการใช้ประโยชน์จากกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยจัดโครงการ Ultra Trail Thailand 2020 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 2 สนามซีรีส์ คือ สนามพัทลุง และอุทัยธานี และจบที่สนาม Thailand by UTMB ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัด

เชียงใหม่ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 อย่างที่ทราบกัน จึงทาให้ห้วงเวลาเหลือเพียงจังหวัดพัทลุงเท่านั้น จึงได้มอบหมายให้ สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง เป็นผู้จัดการแข่งขันวิ่งตาม

ภูมิประเทศ หรือวิ่งเทรล ในชื่อ Ultra Trail Thailang 2020 Series #01 Phatthalung ขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณมาเป็นจำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 26-27 กันยายน 2563 นี้ โดยจะมีการ

ทดสอบวิ่งเสมือนจริงในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 อีกด้วย โดยการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ นั้น ก็เป็นตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้แจ้งไปแล้ว ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการติดตามงาน

เป็นระยะ ๆ โดยมีการลงพื้นที่หารือ และสารวจเส้นทางจริงไปแล้วเมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม และ 28 – 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งสภาพเส้นทางมีความสวยงามและความท้าทายเป็นอย่างมาก ตามเป้าหมายของ

โครงการเราเปิดรับสมัครนักวิ่งทั้งหมดรวม 1,000 คน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 10 กิโลเมตร 25 กิโลเมตร และ 60 กิโลเมตร ผมมีความคาดหวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยดึงนักกีฬาจากทั่วประเทศให้เข้ามาในพื้นที่

จังหวัดพัทลุงได้เป็นจำนวนมากและสร้างการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวผ่านการแข่งขันครั้งนี้ไม่มากก็น้อย สำหรับ การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล Ultra Trail Thailang 2020 Series #01 Phatthalung มีกำหนดจัดขึ้น

ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563 แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 10 กิโลเมตร ในระดับความสูงสะสม 450 ม. ที่ท้าทายนักวิ่งเทรลมือใหม่ , ระยะ 25 กิโลเมตร ในระดับความสูงสะสม 1,200 ม. และ ระยะ 60 กิโลเมตร ในระดับความสูงสะสม 3,000 ม.

 

อ่านเพิ่มเติม  >>>  https://www.ufabetwins.com/

คลิกเลย  >>>  https://www.delegationlorraine.org